Cel

Celem portalu jest zapewnienie przemieszczającym się obywatelom UE łatwego dostępu online do praktycznych informacji, pomocy i usług geolokalizacyjnych na poziomie lokalnym / regionalnym w 10 regionach 6 państw członkowskich